YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ UMUTLAR

yenilenebilir-enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ”Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. 1 Ekim’den sonra TBMM’de görüşülecek” dedi.

Bakan Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Konferans Salonu’nda düzenlenen ”Lisanssız Elektrik Üretimi” konferansında, enerji sektöründe büyük yatırımlar kadar küçük yatırımları da önemsediklerini belirterek, lisanssız elektrik üretimi uygulamasıyla belediyelerden, KOBİ’lere, üniversitelerden konutlara herkesin tükettiği kadar elektriği üretebileceği gibi fazlasını da satabileceğini söyledi.

Lisansız olarak üretilecek azami 500 kW’lık gücün yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesini önemsediklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

 

”Lisansız Elektrik Üretim Derneği’nin kurulması oldukça önemli. Bakanlık olarak derneğin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Biz, 910 megavatlık (MW) bir doğalgaz santralini açarken duyduğumuz heyecandan daha fazlasını burada duyuyoruz. Çünkü burada yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanılması söz konusu. Şu ana kadar 5 bine yakın başvuru söz konusu ama yatırımlarda yüzde 5’lerdeyiz. Elektriğin üretildiği yerden tüketilmesi, iletim ve dağıtım aşamasına ek bir yükün gelmesine mani oluyor.”

Bakanlık olarak yaz aylarında elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarındaki yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını bildiren Yıldız, ”Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. 1 Ekim’den sonra TBMM’de görüşülecek. Aynı zamanda Petrol Yasası da bakanlarımızın imzasına sunuldu” dedi.

”İyileştirmelerle AB seviyesini yakalayacağız”

Yıldız, Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesinin bulunduğunu, bunlardan 13’ünün özelleştirilme sürecinin tamamlandığını ve bunların toplam dağıtılan gücün yarısını ellerinde bulundurduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

”Son iki yıl içinde şu ya da bu gerekçelerle özelleştirilmesi sonuçlanmayan dağıtım bölgeleriyle ilgili öncelikle Maliye Bakanımızla görüşmemiz oldu. Daha sonra birlikte konuyu sayın Başbakanımıza arz ettik. İzmir-Manisa-Gediz bölgesi gibi, Antalya bölgesi gibi ve İstanbul bölgesi gibi buradaki dağıtım hizmetlerinin özel sektör eliyle yapılmasına yönelik bir çalışma söz konusu. Özelleştirmelerde yatımcılar lehine bir kısım düzenlemeler olacak. Özelleştirme İdaresi bunu şartnameye ekleyecek ve sonrasında kamuoyuyla paylaşacak. Biz özelleştirmelerle ilgili kararlılığımıza devam ediyoruz. Bu kayıp-kaçak için ayrıca önemli. İki bölgede yapacağımız iyileştirmeler bizim kayıp-kaçakta AB ülkelerinin seviyesini yakalamamızı sağlayacak. Bu konuda çalışmalarımız oldu ama yeterli görmüyoruz. Çalışmalara devam edeceğiz.”

 

Bakan Yıldız, görüşe açılan 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nın nihai içeriğe sahip olmadığını belirterek, tasarının meclis sürecinde taleplere göre değişikliğe uğrayabileceğini söyledi.

”Yenilenebilir enerji daha etkin kullanılacak”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı da lisansız elektrik üretim sayesinde özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanılacağını belirterek, lisansız üretime KOBİ’lerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Akaryakıt istasyonlarının kendi elektriğini üretmek için rüzgar ve güneş sistemleri arayışlarına başladığına dikkati çeken Fındıklı, ”Lisansız elektrik üretiminin artması ülkemizde yenilenebilir enerjinin daha etkin kullanımının yolunu açacak. Bu uygulama elektrik üretiminin yanında yerli aksam sanayimizin gelişmesi için de ayrıca önemli. bu konuda önemli teşvikler veriliyor zaten” dedi.

”Lisansız üretim arz güvenliğine katkı sağlanacak”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ise Türkiye’nin lisanssız elektrik üretimi gibi çok önemli ve yeni bir uygulamanın başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, kurum olarak konuyla ilgili tüm mevzuatı tamamlayıp ve herkesin sürecin nasıl işleyeceğini anlamasına yönelik yol haritasını şematize ederek ilan ettiklerini söyledi.

Uygulama sayesinde artık elektrik tüketicilerinin kendi elektriklerini üretebileceğini ve böylece mesken düzeyinde üretim yoluyla ek gelir imkanı elde edileceğini ifade eden Köktaş, ”Üreticiler girdi maliyetlerini düşürerek rekabet kapasitelerini artıracak. Ayrıca tüketim birleştirme uygulaması düzenlenerek girişimcilik özendirilmesi sayesinde tek tek şahıslar, mali veya teknik gerekçelerle yapamayacakları yatırımları yapabilecek. Bu şekilde büyük ölçekli yatırıma elverişli olmayan yenilenebilir kaynaklar ve ülke potansiyeli değerlendirilme imkanı elde edecek” dedi.

EPDK Başkanı Köktaş, yerli aksam teşvikine ilişkin düzenleme yapılarak, ülkedeki makine sanayinin ve enerji teknolojilerinin faaliyet alanının da genişletileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

”Elektriği üreten daha verimli kullanacak ve enerji verimliliği hedeflerine katkı sağlanacak. Sistem kayıp kaçaklarının azaltılması sağlanarak elektriğin ticari ve teknik kalitesinin hızla iyileştirilmesine katkı sunulacak. Bu sayede iletim ve dağıtım sistem yatırım ihtiyacında azalma olacak. Yatırım tabanı genişletilerek arz güvenliğine katkı sağlanacak. İlk başvuruları genel olarak alt alta topladığınızda sadece dağıtım şirketlerine dün itibariyle 239 başvuru yapıldığını görüyoruz. Bunun 160 kadarı kabul edildi, diğerleri ile ilgili ya işlemler sürüyor ya da olumsuz sonuçlanmış durumda. Özellikle rüzgar, güneş ve kojenerasyonda bazı bölgelere önemli başvuruların yapıldığını ve olumlu veya olumsuz sonuçlandırılmaya başlandığını görüyoruz.”

 

bloomberght.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir