GÜNEŞ MERKEZLERİ HAYATIMIZI SAĞLIKLI KILACAK

GUNES-KENT

İklim değişikliği eylem planı için ‘Kent Güneş Merkezleri Projesi’

Bilindiği gibi, başta Paris, Londra, Barselona olmak üzere, dünyada binlerce kentte “Güneş Enerjisi” uygulamaları” yaygınlaşmaya başladığını belirten ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Göksu, Geniş bir dünya deneyimi oluşmuştur. Ancak Türkiye’de maalesef ciddi bir araştırma ve uygulama henüz başlatılamamıştır.

Bu sorunu gidermek ve Kentlerde Küresel İklim Değişikliği Mücadelesini ve Güneş uygulamalarını başlatmak için en uygun yöntem her kentte, Güneş Merkezleri kurulması gerektiğini söyleyen Göksu, Kent Güneş Merkezi, O kentte, Güneşle ilgili projeleri geliştiren, alt yapıları hazırlayan, uygulayan, uygulanmasını yöneten bir yönetim planlama ve uygulama birimi olduğunu söyledi.

KENT GÜNEŞ MERKEZİ PROJESİ NEDİR?
Kent Güneş Merkezinin amacı, yerel düzeyde, yerel yönetimlerle birlikte ve halkın katılımı ile, Güneş projelerinin geliştirilmesi, binalarda, toplu konutlarda yaygın olarak uygulanması, Alternatif enerji üretim sistemlerinin kurulması, Güneş parkları, Güneş aydınlatma sistemleri, Güneş mimarisi, Güneşle ısıtma, soğutma sistemlerinin uygulanması vb güneş sistemlerinin yerel üretim olanaklarının harekete geçirilmesi, ekonominin canlandırılması, yerel enerji üretiminin başlatılmasıdır.

GÜNEŞ MERKEZİNİN KENTE GETİRECEĞİ YARARLAR NELERDİR?

1. Güneş merkezleri, kente yeni iş olanakları sağlar, yerel ekonomiyi canlandırır

2. Kentin top yekun küresel ısınma ile mücadelesini başlatılır. Kentte var olan sera gazları miktarları ve kaynakları belirlenir, takip edilir, projeler yapılarak bu gazların uluslararası standartlara uygun olarak azaltılması gerçekleştirilir.

3. Merkez yardımıyla: Kentin Güneş Enerjisi ve yenilenebilir Enerji Mastır Planı ve gerçekleştirilir.

4. Kentte, Güneş uygulamaları için gerekli araştırmalar yapılır, uygulanacak sistemler için eğitimler gerçekleştirilir.

5. Kentin topyekun olarak Yenilenebilir enerjilere geçmesi için alt yapılar oluşturulur

6. Kentin Güneş mimari uygulamalarını başlatır, binaların enerji üretir hale gelmesini sağlar
Enerji üreten binalar ve evler gerçekleştirilir, her yapıyı, enerji üreten ve satan hale getirilir

7. Binalarda %50-70 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

8. Kentlerin imar planları iklime uygun hale getirilir, kentin yaz aylarında ısısı düşürülür, Kış ayla-rında daha sıcak hale gelmesi sağlanır. Kentlerde enerji kullanımı büyük ölçüde azaltılır, kent enerjisinde ve ekonomisinde israf önlenir.

9. Kent Enerji üretim sistemi kurulur: Kent ve çevresindeki doğal enerji potansiyelleri belirlenir, kentin doğal enerji santralleri, Güneş, rüzgar, biyo-mas, su doğal santraları kurularak enerji kaynakları geliştirilir. Enerji üreten kent aşamasına geçirlir.

10. Kentteki çevre kirlenmesi önlenir, atmosferdeki kirletici gazlar azaltılır, temiz ve sağlıklı çevreler ve atmosfer elde edilir.

11. Kentlerde güneş sistemlerini geliştirilir, binalarda ve açık alanlarda uygulanacak Güneş sistemleri, yerel iklime uygun olarak ve en ekonomik şekilde belirlenir ve uygulanır

12. Yerel iklime uygun Güneş serası modelleri geliştirilir ve uygulanır. Kentte ve köylerde tarımsal üretim ve organik tarım üretimi artırılır, Tarımsal alanda uygulanacak Güneş sistemleri ile “sağlıklı besin üretimi başlatılır, kentlilerin daha sağlıklı beslenmesi sağlanır.

ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Göksu, Kent Güneş Merkezleri, bugün kentlerde eksik olan, Yenilenebilir enerji üretimi, Güneş mimarisi ve Güneş sistemleri uygulamalarını yapabilir hale getirmekte, kentlerde küresel ısınmaya karşı mücadeleyi başlatmaktadır, dolayısıyla, kente yeni iş olanakları sunabilecek, yerel kentsel kalkınmayı sağlayacak, önemli işlevlere sahiptir.

Gunesdergisi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir