DOĞA İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT İNSAN

Doğanın dengesi çok ince çizgiler ile çizilmiştir. Bu dengenin bozulması durumunda, zincirleme ve çok hızlı reaksiyonlar meydana gelmektedir. Dünyada tüm canlıların birbirleri ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi vardır. Bu nedenle sadece yakın çevremizdeki canlıların değil, tüm canlıların Dünya için önem taşıdıkları bilinmelidir.

Mercan Resifleri ile ilgili araştırmalara göre 30 yıl içinde bu resiflerin en az üçte birinin yok olacağı belirtilmektedir. En önemli neden, Küresel Isınma’dır. Küresel Isınma’nın nedeni de, İnsanoğlu’dur. Bu ısınma sonucunda denizlerdeki asit oranı değişmekte ve buna uyum sağlayamayan başta mercanlar olmak üzere birçok canlı ölmektedir.

Bizden binlerce km. ötedeki mercanlar ölse ne yazar diyenler varsa eğer, hemen cevap verelim: Çok şey yazar, çoook. Çünkü eğer Mercan Resifleri toptan yok olursa, sulardaki tek bir canlı bile kalmayacaktır.

Mercan Resifleri, okyanusların yüzey alanlarının yüzde birini örter. Genelde özellikle Pasifik Okyanusu’nda olmak üzere tropikal sularda sığ derinliklerde bulunur. Ancak derin ve soğuk su mercanları da daha küçük ölçekte bulunabilmektedir. Mercan Resifleri, Dünya’daki en zengin ve en çeşitli ekosistemlerden biridir.

cevre-tehdit

Mercan Resifleri’nin önemini anlayabilmek için karbon (C) elementinin bu dünya için ne kadar önemli olduğunu görmek gerekir. Karbon; hava, toprak, su ve canlılar arasında dolaşır. Gaz halindeki karbon, karbondioksit olarak atmosferde ve sularda erimiş haldedir. Su içeriğinde bulunan karbon; Mercan Resifleri’nin ve suda yaşayan canlıların içlerinde veya midye gibi kabuklu canlıların dış iskeletlerinde depo edilir.

MERCAN RESİFLERİ, DÜNYA’NIN OKYANUSLARDAKİ AKCİĞERİ’DİR

Mercan Resifleri, okyanuslar – yani yerkürenin su depoları için çok önemlidir. Karada Amazon Ormanları’nı nasıl Dünya’nın Akciğeri olarak görüyorsak, okyanuslarda da Mercan Resifleri’ni aynı şekilde görebiliriz. Çünkü karbon döngüsünün yaşandığı yer, bu resiflerdir. Mercan Resifleri, büyük okyanus dalgalarına ve gel-gitler’e karşı doğal bir set oluşturur, kıyı şeritlerinin korunmasına yardımcı olur. İçlerinde barındırdıkları balıklar ve diğer kabuklu canlılar, insanlar için çok önemli bir besin ve geçim kaynağıdır. Resifler birçok büyük canlının üremek için geldikleri yerlerdir.

İnsanların yoğun olarak avladığı balıklar ya bu resiflerde ürer ya da bu resiflerin ürettiği besinleri kullanır. Dünya üzerinde yüzmilyonlarca insan, denizlerden elde edilen besinlerle beslenmektedir. Bu besinlerin bir piramid şeklinde birbirine bağlı bir zincir oluşturduğunu düşünecek olursak, resiflerdeki düzenin bozulması, bu zincirin otomatikman bozulması demektir.

 

704 MERCAN TÜRÜNDEN 240’I TEHDİT ALTINDA…

Küresel Isınma konusunda rapor üreten enstitüler, bu yüzyılın sonuna kadar 2-5 C derecelik bir artış beklemektedir. Bu rakamlar küçük gibi gözükmesine rağmen, Dünya’nın genel ısındaki 0.5 C derecelik bir artışın bile ne kadar büyük kuraklıklar yarattığı, El Ninõ akıntısı sırasında yaşanmıştır.

Bilim adamları, yeryüzündeki Mercan Kayalıkları’nın yaklaşık beşte birinin şimdiden yok olduğunu bildirmektedir. Küresel Mercan Kayalıkları İzleme Ağı adlı kuruluşa göre, iklim değişikliğinin hızının ciddi bir oranda kesilmemesi durumunda da, önümüzdeki 20 ila 40 yıl içinde Dünya üzerinde mercan kalmayacaktır.

Analizler; mercanların, amfibiler (hem kara’da, hem de su’da hareket ve yaşam yeteneğine sahip canlılar) hariç, kara’da yaşayan hayvanlardan daha fazla tehlikede olduğunu göstermektedir. Su ısısı yükseldiği zaman, kayalıkları oluşturan minik hayvancıklar bursa escort olan mercan polipleri, genellikle simbiyotik bir ilişki içinde yaşadıkları deniz yosunlarını yerlerinden etmektedir. Kayalıklar beyazlatılmış gibi bir görünüm kazanmakta, mercanlar renklerini kaybetmekte ve kendilerine besin sağlayacak yosun kalmadığı için ölmeye başlamaktadır.

Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1998 yılından önce 704 mercan türünün sadece 13’ü tehditle karşı karşıyaydı. Ne var ki, şu anda bu sayı 240’a ulaşmış durumdadır. Virginia Old Dominion Üniversitesi’nden Kent Carpenter’in ifadesiyle, ısının yükselmesi yüzünden bu beyazlama olayı yaygınlaşırsa, tüm mercan alanlarının yeryüzünden silineceği kesindir.

Aşırı avlanma, özellikle de Doğu Asya’da dinamitle balık avlama ve ağır trollerin kayalıkları enkaza çevirmesi; kayalıkların bursa genç escort
inşaat malzemesi olarak kullanılması; kıyılardaki yapılaşma ve kirlilik de, Mercan Kayalıkları’nı tehdit eden faktörler arasında yer almaktadır.

 

ACI AMA GERÇEK: DÜNYA’NIN TEMİZLENMESİ İÇİN ÖNCE BİZLERDEN KURTULMASI GEREKİYOR!

Mercan Resifleri hakkında söylenecek daha çok şey var. Çevre Sorunları, Doğa Felaketleri ve Nükleer Silahlanma’ya da gireceğiz. Ben, önce acı bir sorunun acı ama gerçek cevabı ile noktalamak istiyorum bu haftasonunu:

Soru şu: İnsanlar bir anda yok olacak olsalar, dünya nasıl bir yer haline gelir? Geriye kalan canlı ve cansız varlıklar, insanları bursa genç escort
özlerler mi? Dilerseniz, cevabı birlikte okuyalım:

İnsanoğlu Yeryüzü’nden Yok Olur Olmaz:

· O andan itibaren = Nesli tükenmekte olan bütün türler, hızla çoğalmaya başlar.

· 24 ile 48 saat içerisinde = Işık Kirliliği sona erer.

· 3 ay sonra = Hava Kirliliği azalmaya başlar.

· 10 yıl sonra = Atmosfer’deki metan gazı yok olur.

· 20 yıl sonra = Yolları ve köyleri otlar kaplar. Genetik müdahelede bulunulmuş bütün tahıl ürünleri hepten ortadan kalkar.

· 50 yıl sonra = Bütün deniz canlıları kendine gelir.

· 50 ile 100 yıl sonra = Kentler, tamamen otlarla örtülür.

· 100 yıl sonra = Kereste mâmûlü yapıların yerlerinde yeller eser.

· 100 ile 200 yıl sonra = Köprülerin hepsi yıkılır.

· 200 yıl sonra = Metal ve cam yapılar çöker.

· 250 yıl sonra = Barajlar çöker.

· 500 yıl sonra = Mercan Kayalıkları iyileşir.

· 500 ile 1000 yıl sonra = Yerküre’nin dörtbir yanına dağılmış durumdaki organik çöpler yok olur.

· 1000 yıl sonra=Beton, taş ve tuğla yapıların büyük bir kısmı yıkılır. Karbondioksit oranı, endüstrileşme öncesi dönemle aynı değere geri döner.

· 50 bin yıl sonra = Cam ve plastik madde kalıntılarının büyük bir kısmı yok olur.

· 50 bin yıldan sonra = İnsanoğluna ait kalıntılar, ancak arkeolojik kazılar sonucu (artık kimler yapacaksa) ortaya çıkabilir.

· 200 bin yıl sonra = İnsanoğlu’nun ürünü kimyasal ürünler yok olur.

· 2 milyon yıl sonra = Nükleer atıklar, ancak ortadan kalkar.

Halit Kakınç/Odatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir