9 GDO’LU MISIR TÜRÜNE İTHAL İZNİ VERİLECEK Mİ?

nejatdinç

Greenpeace, çok kısa süre içinde dokuz GDO’lu mısır türünün ithalatının onaylanabileceği ihtimaline karşı uyardı. Türkiye Tarım ve GDO Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç imzasıyla yapılan duyuruda bu ithalata karşı duyarlı olunması istendi.

GDO’lu mısır türlerinin adları için “Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken” ibaresinin kullanıldığı duyuruda söz konusu edilen dokuz mısır türünün hangileri olduğuna yer verilmiş.

Duyuruda ithaline izin verilme ihtimali olan GDO’lu mısır türleri ve özellikleri şunlar:

MON810: İçindeki toksinler, farklı maddelerle birlikte maruz kalındığı zaman insan hücreleri için ölümcül olabilir.

MON863 ve MON863xMON810xNK603: Dalak, bağışıklık sistemi, üreme ve idrar sistemleri de dahil çoklu organ ve sistem zedelenmesine yol açtığı rapor edilmiştir.

MON863xNK603: Bu yemlerle beslenen hayvanlarda bazı biyokimyasal parametrelerde değişiklikler gözlemlenmiştir.

59122xNK603: ‘Kayda değer bir risk taşımayabileceği’ raporlandı. Bu aynı zamanda ‘kayda değer bir risk taşıyor da olabilir’ anlamı barındırıyor. Risk taşıyabileceği için bu çeşide karşı temkinli yaklaşmak ihtiyat prensibinin bir gereğidir.

MON88017: GDO lobisince gerekli ek güvenlik testlerinden muaf tutuluyor. Zararsızlığı ispatlanana kadar bu çeşide karşı temkinli yaklaşmak ihtiyat prensibinin bir gereğidir.

MIR 604: Oldukça yeni bir çeşit. Yem olarak kullanılması halinde ortaya çıkabilecek riskler konusunda yeterli veri bulunmamakta.

T25: Deneysel çalışma sonuçlarına dayalı değerlendirme parametreleri eksik ve/veya yetersiz.

MON863xMON810: Ebeveynlerinden MON863 mısırının taşıdığı antibiyotik direnç geni, canlılarda antibiyotiklerin etkisini yok edebilir.

Duyuruda az bir zamanın kaldığı ve herkesin yakınlarını, çevresini haberdar ederek duyarlı olunması gerektiği vurgulanıyor.

Dogalbilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir